Κατά τη διάρκεια της χρήσης τους, πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα παράγουν αρκετά μεγάλες ποσότητες θερμότητας. Η επιτυχής απαγωγή της θερμότητας είναι πολύ σημαντική για τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και για τη διάρκεια ζωής τους.

Οι πάστες απαγωγής θερμότητας είναι θερμοαγώγιμα υλικά που δεν πήζουν και έτσι προσφέρουν την καλύτερη λύση όταν μελλοντικά υπάρχει ανάγκη επισκευής.

 •  Υπάρχουν πάστες σιλικόνης και πάστες μη σιλικόνης
 •  Τα προϊόντα σιλικόνης αντέχουν έως 200οC
 • Η θερμική αγωγιμότητα κυμαίνεται από 0.9 έως 3.4W/m.K ανάλογα με το προϊόν

Προϊόντα

ELECTROLUBE HTC

 • Θερμοαγώγιμη πάστα μη σιλικόνης
 • Δεν τρέχει
 • Θερμική αγωγιμότητα: 0.9 W/m.K
 • Αντοχή σε Θερμοκρασία: -50oC έως 130οC
 • Χρώμα: Λευκό
 • Συσκευασίες: Σύριγγα 10X35ml, Κουτί 1kg
 • Τεχνικό Φυλλάδιο

ELECTROLUBE HTS

 • Θερμοαγώγιμη πάστα σιλικόνης
 • Δεν τρέχει
 • Θερμική αγωγιμότητα: 0.9 W/m.K
 • Αντοχή σε Θερμοκρασία: -50oC έως 200οC
 • Χρώμα: Λευκό
 • Συσκευασίες: Σύριγγα 10X35ml, Κουτί 1kg
 • Τεχνικό Φυλλάδιο

DOW 340

 • Θερμοαγώγιμη πάστα σιλικόνης
 • Δεν τρέχει
 • Θερμική αγωγιμότητα: 0.67 W/m.K
 • Αντοχή σε Θερμοκρασία: -50oC έως 177οC
 • Χρώμα: Λευκό
 • Συσκευασίες: Σωληνάριο 100gr, Δοχείο 10 kg
 • Τεχνικό Φυλλάδιο

ELECTROLUBE HTSP

 • Θερμοαγώγιμη πάστα σιλικόνης
 • Δεν τρέχει
 • Πολύ υψηλή θερμική αγωγιμότητα: 3 W/m.K
 • Αντοχή σε Θερμοκρασία: -50oC έως 200οC
 • Χρώμα: Λευκό
 • Συσκευασίες: Σύριγγα 10X35ml, Κουτί 1kg
 • Τεχνικό Φυλλάδιο