Διαχείριση θερμότητας ηλεκτρονικών συσκευών Electrolube [Video Webinar]

Τρόποι απαγωγής θερμότητας στις ηλεκτρονικές συσκευές Στο παρακάτω webinar της Electrolube, για τη διαχείριση της θερμότητας στις ηλεκτρονικές συσκευές, η υπεύθυνη για την τεχνική υποστήριξη, Jade Bridges, εξετάζει μια πληθώρα θεμάτων, περιλαμβανομένου τις βασικές αρχές μέτρησης της θερμικής αγωγιμότητας, τις επιλογές TIM, τις μεθόδους εφαρμογής, την επιλογή σιλικόνης έναντι της μη σιλικόνης, τα υλικά για…